Arbetssätt

Från era önskemål till en färdig lösning.

Det första initiativet
Ni ringer eller e-postar för att boka in ett hembesök.

Hembesöket
Vi möter Er i ert hem eller kontor och tittar och talar om era önskemål för ert utrymme.
I samtalet försöker vi ta reda på så mycket som möjligt om vilka möjligheter det finns för att förverkliga just Era drömmar. Om ni inte alls vet vad ni är ute efter så hjälper vi er och plockar fram olika alternativ att välja mellan. I första offerten lämnar vi, normalt sett, prisförslag på standard artiklar om inga specifika önskemål anges.

Genomgång av kostnadsförslag
När ni läst igenom offerten och tycker att det känns “bra” så möts vi igen i ert hem eller kontor för en kvalificerad genomgång, vi presenterar idén, en skalenlig ritning, de olika arbetsmomenten och alla produktalternativ, vilket brukar leda till att våra kunder hittar rätt i den uppsjö av variationer det finns!

Order
Som bekräftelse på vårt muntliga avtal översänder vi er en “Order” vilket både vi och ni signerar.

I avtalet framgår klart och tydligt:

  1. de olika inblandade parterna
  2. vad som är överenskommet
  3. startdatum och slutförandedatum
  4. garantier
  5. betalningsvillkor
  6. hur/när ROT/RUT dras enligt Skatteverket

Själva utförandet
Tänk på att vi behöver en nyckel till ert hem. Vi informerar de övriga boende om ni bor i Bostadsrätt. Alla som arbetar med oss är kvalificerade för de moment som krävs, samt att de innehar giltiga “Certifikat” från t ex “Säkert Vatten”. Under arbetets gång dokumenterar vi allt som pågår på arbetsplatsen. Detta sparas i våra arkiv för framtiden, vilket är till gagn för både oss och er.

Efter arbetets slutförande
Samma dag vi är klara har vi en gemensam genomgång på arbetsplatsen, då vi presenterar den nya produkten och de nya funktionerna. Utrymmet är klart för användning! Vi överlämnar då nycklar och kvalitetsdokument och önskar er en härlig upplevelse.

På återseende!